Per als primers dies del teu nadó: dolçor, amor, molts petons, i les cosetes imprescindibles.